Disclaimer


De inhoud van deze website is met zorg samengesteld door ERA Contour. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. ERA Contour accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat ERA Contour voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan ERA Contour. ERA Contour is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van de aan deze website gekoppelde websites.


2011