De toegankelijkheid van informatie zorgt dat iedereen altijd en overal kan werken. En er is veel aandacht besteed aan ontmoeting: het open karakter van het gebouw zorgt ervoor dat je elkaar tegenkomt. Allemaal zaken, die zorgen dat co-creatie volledig tot zijn recht kan komen.

 

Het is de betrokkenheid van ERA Contour die, in combinatie met de inzet van alle samenwerkingspartners, gezorgd heeft voor een werkomgeving waar mensen en resultaten tot bloei kunnen komen.

 

voor meer informatie:

www.eracontour.nl

< home

ERA Contour

 

Ruimte creëren voor mens, stad en maatschappij. Dat is waar ERA Contour zich hard voor maakt. Dat kan alleen door samenwerking en co-creatie, vindt ERA Contour. ERA Contour wil ook ruimte creëren voor haar eigen medewerkers: ruimte voor groei, voor kennisdeling, voor ontwikkeling. Het nieuwe inspirerende kantoor biedt alle mogelijkheden voor intensieve samenwerking met elkaar, met de partners én met de consument.

 

Gedurende het hele huisvestingstraject van idee tot en met realisatie van het nieuwe kantoor, is ERA Contour intensief betrokken geweest. Diverse werkgroepen bestaande uit een dwarsdoorsnede van de organisatie, hebben een goed doordacht programma van eisen opgesteld, dat als

 

 

fundament diende voor de gewenste nieuwe manier van werken. De doelstelling van de nieuwe huisvesting was een stimulerende omgeving te bieden waarin de gezamenlijke focus op de klant en het eindproduct tot zijn recht komt. Een omgeving die samenwerking en kennisdeling bevordert, die het denk- en maakproces dichter bij elkaar brengt en een open houding en manier van werken stimuleert.

 

Tijdens de bouw is veel aandacht besteed aan het creëren van draagvlak bij medewerkers voor de nieuwe manier van werken die in dit bijzondere kantoor plaatsvindt. De activiteit staat centraal en er zijn geen vaste werkplekken.