In een aantal gevallen gaat het om grootschalige ontwikkelingen, met daarin een mix van wonen, winkelen en werken. Deze grote, vaak complexe en langjarige ontwikkelingen zijn samen te vatten onder de noemer 'gebiedsontwikkeling'. Het concept dat de verschillende functies binnen een gebied integreert, bepaalt de kracht en de levensduur ervan. Daarom staat het concept centraal, maar niet alleen.

 

Lees verder >

< home

Een nieuw kantoor voor zuster
ERA Contour

 

Binnen het multidisciplinaire ontwerpteam voor het nieuwe kantoor van ERA, vervulde Synchroon de rol van (concept)ontwikkelaar. Op basis van een door ERA Contour en Veldhoen+Company ontwikkeld businessmodel, is Synchroon op zoek gegaan naar een architect die een passend ‘huis’ zou kunnen maken om de nieuwe werkwijze van ERA Contour, gebaseerd op co-creatie, te kunnen accommoderen. Het ontwerp van exterieur en interieur is van Conix Architecten uit Antwerpen.

 

In het nieuwe pand draait alles om samenwerken, zowel met collega’s onderling als met partners en de eindconsument.

 

 

 

De flexibele werkplekken en zeer open werkomgeving dragen bij aan ontmoeting, interactie en kennisdeling. De bedrijfsfilosofie van ERA Contour vind je terug tot in de kleinste details van de inrichting. De intensieve samenwerking tussen de verschillende TBI-bedrijven heeft uiteindelijk geleid tot het kantoor waar wij allen trots op zijn.

 

Synchroon is een full-service projectontwikkelaar, van hele woonwijken tot solitaire kantoren.

De nadruk in de ontwikkelportefeuille ligt op projecten in het stedelijk gebied. Daarmee wordt bedoeld ontwikkelingen binnen de rode contour, van steden en dorpen.