Bij deze multidisciplinaire werkwijze sluiten alle werkzaamheden goed op elkaar aan en worden afstemmingsproblemen voorkomen.

 

Het hechte TBI-team heeft met Conix Architects en installatie-adviseur DWA transparant en inter-actief samengewerkt waarin kruisbestuiving van kennis heeft plaatsgevonden die haar vruchten heeft opgeleverd in creatieve oplossingen. In de engineeringsfase zijn gezamenlijke inspanningen geleverd om tot een haalbaar en optimaal project binnen het beschikbare budget te komen en, kijkend naar de gebruiksfase, de Life Cycle kosten te beheersen in het kader van Total Cost of Ownership.

 

voor meer informatie:

www.jpvaneesteren.nl

< home

J.P. van Eesteren aan de bouw van het nieuwe kantoor van ERA Contour

 

In het bouwteam voor de nieuwbouw van het kantoor van ERA Contour heeft Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren de taak van bouwkundig aannemer vervuld. Deze taak strekt verder dan bouwen alleen. Eén van de specialismen van J.P. van Eesteren is de engineering in de ontwerpfase. De toegevoegde waarde van deze rol is het optimaliseren van het plan en de integrale afstemming van de disciplines bouw en installaties in de opeenvolgende ontwerpfasen, in nauwe samenwerking met de teampartners. Tevens heeft J.P. van Eesteren de constructieberekeningen en -tekeningen voor het gebouw gemaakt. In de realisatiefase heeft J.P. van Eesteren de coördinatie gevoerd van alle uitvoerende partijen.

In het concept voor het nieuwe gebouw van ERA Contour staat samenwerking centraal, met een open omgeving die bijdraagt aan ontmoeting, interactie en kennisdeling.

 

Deze kernwaarden zijn eveneens van toepassing op het bouwteam dat heeft gewerkt aan het tot stand komen van het kantoorgebouw voor TBI-bedrijf ERA Contour. Zoveel mogelijk TBI-zusterbedrijven zijn door ERA Contour voor de verschillende disciplines ingeschakeld. De synergie van deze samenwerking binnen TBI is gebaseerd op de grote mate van gelijkvormigheid ten aanzien van de aanpak, werkwijze, kwaliteit en de ervaring die is opgedaan in eerdere gezamenlijke projecten van uiteenlopende aard en omvang. De zakelijke en collegiale banden tussen TBI-partners bepalen het ‘wij-gevoel’ in het bouwteam en op de bouwplaats.