meer betrokkenheid bij de klant (klantfocus) en daardoor een efficiënt en kwalitatief proces. Op deze manier is de werkstijl een hefboom voor het bereiken van het doel van de organisatie.

 

Op basis van de ambitie en het gewenste gedrag heeft Veldhoen + Company een structuurplan ontwikkeld voor het gebouw. In de transitiefase heeft Veldhoen + Company samen met twee inhoudelijke werkgroepen en een klankbordgroep de fysieke en mentale omgeving uitgewerkt, waarop ERA Contour de virtuele omgeving afstemde.

lees verder >

< home

“Introduceer een nieuwe stijl van werken”

 

zo luidde het antwoord van Veldhoen + Company op de vraag van ERA Contour hoe om te gaan met haar huisvestingsproblematiek in 2006.

 

Veldhoen + Company is gespecialiseerd in het ontwikkelen en invoeren van een toekomstgerichte en duurzame werkstijl die de effectiviteit van organisaties vergroot. Het introduceren van een nieuwe manier van werken vraagt om integratie tussen drie omgevingen: de mentale (mens en gedrag), de fysieke (gebouw en werkomgeving) en de virtuele (ICT en informatievoorziening). Het is het samenspel tussen deze drie omgevingen dat zorgt dat een nieuwe werkstijl tot zijn recht komt.

 

 

 

Veldhoen + Company werkt hiertoe intensief samen met de opdrachtgever.

 

Het gedachtegoed van Veldhoen + Company heeft ERA Contour destijds aan het denken gezet. De wensen en ambities ten aanzien van de nieuwe werkstijl zijn in samenspraak met Veldhoen + Company in kaart gebracht: het creëren van een optimale manier van werken waarin ontmoeting, interactie en kennisdeling wordt gestimuleerd en ondersteund. Een manier van werken waarin niet de functies of vaste werkplekken centraal staan, maar juist de te verrichten activiteiten. Dit alles in het kader van het hogere doel, namelijk: