De werkstijl is vertaald naar gewenst gedrag en omgangsvormen op de werkvloer, een andere manier van leidinggeven en een functioneel programma van eisen voor de werkomgeving.
Zo zijn in het kantoor de samenwerkgebieden ontstaan die de klantfocus benadrukken, en de clustergebieden gericht op verbondenheid, interactie en kennisdeling.

 

Om daadwerkelijk anders te gaan werken is het in het veranderproces van belang dat medewerkers vanuit een ander perspectief leren kijken naar de door hen opgebouwde routines en gewoonten.

Tijdens de implementatie heeft Veldhoen + Company het inrichtingsproces begeleid, samen met de werkgroep vormgegeven aan het benodigde veranderproces en zijn er trainingen gegeven om iedereen voor te bereiden op de nieuwe werkstijl.

De medewerkers blijven bepalend voor het succes van de werkstijl. ERA Contour en Veldhoen + Company hebben daarom samen veel energie gestoken in het betrekken van medewerkers in het veranderproces.

En het resultaat mag er zijn: een comfortabel en inspirerend nieuw kantoor, met een inrichting die de werkstijl met een variatie aan werk-,
samenwerk- en overlegplekken ondersteunt.

 

voor meer informatie:

www.veldhoen.nl

 

<terug naar vorige pagina

<home